Mar 232013
 

PAMANTASANG HIRANG: PANGWAKAS NA TULA – BIENVENIDO LUMBERA Professor Emeritus at  Pambansang Alagad ng Sining – Binasa sa pagtatanghal ng Pamantasang Hirang,  Selebrasyon ng UP Sentenyal, Hunyo 18, 19, 20, 2008, sa Cultural Center of the  Philippines. (This is a poem in Pilipino written by Prof. Angelita Lutero of the  Marawi State University in General Santos City. She read it during the Symposium  last Feb. 2008 on U.S. Military Intervention in Mindanao where Prof. Roland  Simbulan was the guest speaker.).

 

PAMANTASANG HIRANG: PANGWAKAS NA TULA

 

Bulwagang kolonyal ang pinagsimulan

Sadyang itinayo bilang pasanayan

Ng manunungkulan sa  pamahalaan

Ng Amerikanong sumaklot sa  bayan.

Taliwas sa layon ng mga sumakop,

Ang unibersidad, nagbangon, kumilos,

Natutong lumaya, tumayong bantayog,

Naging institusyong ayaw magpabansot.

Karunungang handog ng unibersidad

Ginawang tumana ng bayang maunlad,

Binhing kaalama’y pinunla sa utak,

Sa sambayana’y tumubo ang lakas.

Kayong kabataang salinlahing bago,

Halina’t araling magpakatotoo,

Magtanong, tumutol, suriin ang dayo,

Sarili’y hanapin, kayo’y Filipino.

Abutin ang sulo ng giting at tapang,

Bayang sinisilim ay inyong tanglawan,

Hawiin ang dilim ng pandarayuhan,

Akayin ang bayan sa kaliwanagan.

Awit at tulain sa baya’y ihain,

Bako-bakong landas ng baya’y patagin,

Ang araw ng bukas huwag paghintayin,

Sa langit ng ngayo’y dapat nang magningning.

Taong magdaraa’y may paghamong hatid,

Hihinging ialay ang puso at dibdib,

Hahamunin kayong sarili’y iwaglit

Lumwalhati lamang ang bayang piniit.

Sa pagsulong ninyo tungo sa pangarap,

Oblation ay naryan, bantayog ng lakas,

Hahamunin laging ihandog ang lahat

Nang kamtin ng bayan ang paglayang ganap.

Sumulong patungo sa bagong sentenyal,

Simulang isaysay bagong kasaysayan,

Sige, kabataan, sa giting mo’t tapang,

Itanghal ang bagong pamantasang hirang.

BIENVENIDO LUMBERA

Professor Emeritus at Pambansang Alagad ng Sining

Binasa sa pagtatanghal ng ”Pamantasang Hirang,” Selebrasyon ng UP Sentenyal, Hunyo 18, 19, 20, 2008, sa Cultural Center of the Philippines.

The date posted here is due to our website rebuild, it does not reflect the original date this article was posted. This article was originally posted in Yonip in July 8th 2008

 

 

UPPIbanner

To view more articles in this category click on the Image.

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.