Dec 032016
 
Magalit ka, Bayan, at ipagsigawan
Na di ka papayag ng ang kasamaan
Ay muling maghari sa iyong lipunan
At ang mga anak'y makitang luhaan.

Magalit ka, Bayan! Angkang pinatalsik
Sa kapangyarihan ay nais magbalik
Sa panunungkulan at muling maghasik
Ng dilim at lagim sa lupang tahimik.

Magalit ka, Bayan! Ang iyong Libingan
Ng mga Bayani ay nilapastangan.
Ang isang anak mo nasa 'yo nag lilo
Doo'y inilibing ng angkang palalo.

Magalit ka, Bayan. Tila nilimot na
Ang 'yong kasaysayan ng pakikibaka
Sa mga diktador, kabaya't banyaga,
Na nangagsinais na sa 'yo'y banyaga,
Na nangagsinais na sa 'yo'y dumusta.

Magalit ka, Bayan! Ang nakatatanda'y
Di nagpapamalas ng kabayanihan
At ng kagitingan upang pamarisan
Niya ring kabataan ngayong kadiliman
Sa ating lipunan na nalalabuan.

Magalit ka, Bayan! Gisingin mo'ng tanan
Sa pagkakatulog sa gitna ng laban
At baka pag gising sa kinabukasan
Ay wala na'ng layang di ipinaglaban.

Nobyembre 27, 2016

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.