Feb 232014
 

ni
Roland G. Simbulan

Ang pag-ibig ay tunggalian
Sa pagitan ng dalawang magkaiba
Hindi magiging laging masuyo
Hindi magiging laging pino.

Ang pag-ibig ay pakikibaka
At pinagkakaisa ang mga puso
Pinapanday ang mapanlabang diwa
Kahit sa pagkakalayo.

Ang pag-ibig ay pakikibaka
Nagpapasikdo sa kaluluwa
Nagpapaalab sa isipan
Upang tao’y bigyang-kaayusan.

Ang pag-ibig ay pakikibaka
Na umaantig sa mga puso
At nagpaparubdob sa atin
Na maging mga mabuting kasama.

Ang pag-ibig ay pakikibaka
Na walang hangganan
Pinatitibay ang ating mga diwa
Na paglingkuran ang sambayanan.

 

poetrybanner

To view more poems in this category click on the Image.

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.