Nov 052017
 

Roland G. Simbulan – Speech at Kampuhan on the Roots of Islamophobia, organized by Sandugo and the Moro-Christian Peoples Alliance, Sept. 10, 2017
_______________________________________________________

ANG MGA UGAT NG ISLAMOPHOBIA SA PILIPINAS

ni
Roland G. Simbulan
University of the Philippines

(Talumpati sa Forum on Islamophobia sa Kampuhan ng Pambansang
Minorya , Sept. 10, 2017.

Pambungad

Maraming salamat sa Moro-Christian Peoples Alliance at sa
Sandugo sa inyong paanyaya na magbigay ng aking pananaw ukol sa
Islamophobia sa ating bansa. Binabati ko rin ang Kampuhan ng
Pambansang Minorya sa inyong pagtitipon dito sa U.P. Diliman upang
lalong pagtibayin ang inyong pagkakaisa, magpalitan ng inyong mga
karanasan sa pakikibaka, at upang makihanay sa iba’t ibang sektor sa
ating lipunan na naghahanap ng katarungan at makabuluhang kapayapaan
sa ating bansa.

Ang Ugat ng Paninira sa Moro at katagang “Moro”

Bakit masama ang itinanim sa isip at kamulatan ng maraming
Kristiyanong Pilipino ng taga-Luzon at Bisaya ukol sa mga kapatid
nating mga Muslim na taga- Mindanao?

Tandang tanda ko pa noong bata pa kami sa aming probinsiya sa
Betis, Pampanga sa labas ng aming simbahang Katoliko, parokya ng San
Juan Bautista, ay may malaking istatwa ng isang nakaputing Kristiyano
na nakasakay sa kabayo na nakikipag-espada sa isang nakaitim na Muslim
sa ibaba. Pati kabayo ng Kristiyano ay puti. Itong imaheng ito ang
nakintal sa akin ukol sa mga Muslim at Moro sa Pilipinas. Hanggang
ngayon, andoon pa ang istatwang iyon sa harap ng simbahan sa Betis,
Pampanga.

Ito ay bahagi ng propaganda ng mga Kastila laban sa mga Muslim sa
Mindanao na hindi nila masupil at mapailalim sa kanilang kolonya sa
Pilipinas. Isa pang uri ng black propaganda ng mga Kastila ay ang Moro
Moro, isang dula na pinapalabas sa mga piyesta noon sa mga bayan ng
buong Pilipinas noong panahon ng Kastila. Dito sa dula sa entablado,
nag-eespadahan ang Kristiyanong nakaputi at Muslim na nakaitim at
laging panalo siyempre ang Kastila, tulad ng inaasahan ng mga nanonood
na galit sa mga Muslim. Bakit ganito ang naging sitwasyon?

Malalim ang galit ng mga Kastila sa Muslim. Sa Yuropa, ang mga
kaharian doon ay siyam na beses na naglunsad ng Crusades o Holy Wars
mula 1095 na binasbasan ng mga papa ng Vatican upang lusubin ang
Gitnang Silangan at makuha ang Jerusalem. Madugong madugo itong mga
Crusades na ito sapagkat ang mga ayaw maging mga Kristiyano na mga
bihag na Muslim sibilyan man o mandirigma ay pinaslang ng mga
sundalong Kristiyano sa Crusades. Siyam na beses din na pinaatras ng
nagkakaisang hanay ng mga pinagsanib na puwersa ng mga kaharian at
tribong Muslim o iyung mga binansagang Saracen na mga Arabong Muslim.

Natigil lamang ang mga Crusades nang magdesisyon ang mga puwersa
ni Saladin na pinuno ng Muslim na tumawid ng Mediterranean mula
Hilagang Aprika at lusubin at sakupin ang halos kalahati ng Espanya.
Ginamit nila ang estratehiya na “the best defense is offense”, at ito
nga ay napatunayang epektibo dahil mula noon ay natigil ang mga
Crusades ng mga taga-Yuropa sa Gitnang Silangan. Dito nagsimula ang
bansag sa mga Muslim ng mga Kastila bilang “Moors”, kaya “Moro” naman
ang bansag nila sa mga Muslim na kalaban nila sa Pilipinas. Madugong
madugo ang bahaging ito ng kasaysayan ng mga Kastila sa peninsulang
Iberia laban sa mga Moors o Muslim na sumakop bilang ganti sa mga
Crusades mula sa Yuropa.

Hanggang ngayon, ginagamit ng mga modernong Crusaders ng
Imperyalistang Amerika, at kaalyado nitong Britanya at Yuropa ang
masamang bansag sa mga Muslim. Ngayon, pinapalaganap nilang mga
“terorista” ang mga Muslim sa Gitnang Silangan na humahadlang sa
kanilang mga balak upang agawin ang langis ng mga estadong Muslim,
lalo na yung hindi pa nila makontrol o nagiging boses ng pambansang
industriyalisasyon para sa kanilang likas na kayamanang langis(oil and
gas). Ang monopolyo sa langis at gasolina ang pinakamalaking
pandaigdigang industriya ng Amerika at nais pa niyang palawakin ito sa
pamamagitan ng komprehensibong pagkontrol niya sa Gitnang Silangan,
katulong ang Zionistang Israel at ng ilang kasabwat nitong mga bansa
mula Yuropa.

Ang Ginuhit na Kasaysayan sa Pakikibaka ng BangsaMoro

Maipagmamalaki ng mga kapatid nating mga Bangsamoro ang makulay
at matagumpay nilang kasaysayan laban sa mga mananakop na Kastila na
nagtangkang sapilitan silang gawing mga Kristiyano sa Mindanao sa
pamamagitan ng kombersyon. Ginamit ng mga Kastila ang mga nirekrut
nilang mga Pilipinong taga Luzon at Visayas (na nauna na nilang
na-convert sa Kristiyano) upang labanan ang mga Muslim na tinawag
nilang mga Moro. Ang pagbansag nila sa mga kalabang Muslim na “Moro”
ay may derogatoryong o masamang kahulugan. Pinalalim pa ang
pagpropaganda laban sa Muslim na Moro na kalaban ng mga Kastila sa
pamamagitan ng katagang “Moro-Moro” na sa ngayon ay ibig sabihin at
mapanloko/mapagkunwari at mapanlinlang. Pinalaganap itong bias lalo na
sa mga piyesta sa buong kapuluan sa mga dulang Moro Moro. Sila ay
kalaban, masamang kalaban ng Kristiyano. Ang katagang Moro na hinawig
sa Moors ng mga Kastila, bagamat orihinal na masama ang paggamit dito
ng mga Kastila, ay nagkaroon ng maipagmamalaking kahulugan para sa mga
Muslim nating kapatid. Ang Moro, or BangsaMoro ay nagkaroon ng
makasaysayang kahulugan na matapang, tapat sa adhikain at hindi
sumusuko sa mga Kolonyalistang kalaban ng mamamayang Muslim. Kaya,
ipinagmamalaking ginamit ito ng MORO National Liberation Front (MNLF)
and ng MORO Islamic Liberation Front (MILF).

Ipinagpatuloy ng mga Amerikanong mananakop ang suspisyon sa Moro
nating mga kapatid. Sabi ng mga Amerikano, ” A good Moro is a dead
Moro.”
Kinatatakutan nilang makalaban ang Moro sa Mindanao at kinailangan pa
nilang imbentuhain and kalibre 45 para sa mga madugong labanan sa
Mindanao. Napilitan ang mga Amerikanong lagdaan ang Bates Treaty upang
matigil ang labanan ng Moro Wars, ngunit ang Moro Wars ay nagpatuloy
pa hanggang noong 1913. Ito ay habang gumamit ang mga Amerikanong
mananakop ng mga napaka-lupit na mga taktika na nagresulta sa mga
masaker sa Bud Dajo at Bud Bagsak laban sa mga Muslim Ito ay habang
opisyal na idineklara ng imperyalistang Kano na tapos na ang
Philippine-American War noon pang1902. Pinadala pa ng Estados Unidos
ang kanilang mga beteranong opisyal sa pagsugpo ng American native
Indians sa Pilipinas at Mindanao katulad ni John Pershing, Hugh Scott.

Sino ang makakalimot ang pakikidigma ni Maranao Sultan Pandapatan
at ang 400 mga mandirigma na nagdepensa sa kanilang mga lupa? Sa
Maguindanao sina Datu Ali at Datu Alimada ay matapang

din na nagtanggol sa kanilang mga lupain at lumaban sa mga mas
superyor na puwersang Amerikano. Ngunit sa Sulu hinarap ng mga
Amerikanong mananakop ang mga kabayanihan nila Panglima Hassan ng Luuk
at ang kanyang mga magigiting na mandirigmang Tausug. Ayon sa Muslim
na historian na si Dr. Samuel K. Tan, kahit na opisyal na sinabi ng
mga Kano na tapos na ang Moro Wars, patuloy pa ang pakikiba ng mga
Bangsamoro dahil marami pang mga lider Muslim tulad nila Sheik Mustafa
Ahamad, Datu Sakaluran, Hadji Adbula, at marami pa ang nasa “Order of
Battle List” ng mga Amerikano at may reward at patong sa kanilang ulo
“dead or alive”.

Ang neo-kolonyalistang mga administrasyon pagkatapos ng
pandaigdigang digmaan noong 1945, ay lalong nagpalalim sa pakikibaka
ng mga Bangsamoro para sa kanilang pagpasiya-sa-sarili. Ginamit ng mga
sunud-sunod na administrasyon ang mga batas na ginuhit sa Maynila ng
mga oligarkiya sa Luzon at Visayas upang agawin ang mga lupain ng
Muslim at Lumad sa Mindanao. Mga plantasyon ng mga Estados Unidos
tulad ng Dole at United Fruit ay pumasok sa Mindanao kasama ng mga
malalaking hacienda. Ginawang “free-for-all” at parang “no-man’s land”
ang mga lupain ng mga ninuno ng BangsaMoro at Lumad sa
Mindanao.Pangangamkam ng kanilang mga lupang ninuno at ang pagsira sa
kanilang katutubong kultura ang naging mga pangunahing atake sa kanila
ng mga dayuhan at ng mga
“Brown American” na kakutsaba ng mga dayuhang interes. Patuloy itong
ginagawa ngayon.

 

Pagkakaisa ng mga Moro and iba pang mga Katutubo

Katulad ng Bangsamoro, ang ating mga katutubo o pambansang minorya
sa Pilipinas ay matagumpay na lumaban sa kolonyalismong Kastila at sa
mga Amerikanong mananakop. Sa hilagang Mindanao, mga tribong katulad
doon sa Bukidnon at Higaonon ang epektibong humarang sa pagpapalawak
ng soberanyang kolonyal ng mga Kastila at Amerikano. Pati mga tribong
Subanun at sumali sa pakikibaka ng mga Moro laban sa Kastila at ganoon
din laban sa Amerikano.

Pagkakaisa ng Moro, Katutubo at Pilipinong Lumalaban

Kaya dapat lamang magkaisa ang lahat ng mga inaapi sa Pilipinas:
mga mamamayang Bangsamoro, mga Lumad, mga mamamayang Cordillera at iba
pang mga katutubo sa buong kapuluan na matagal nang nakaukit sa ating
kasaysayan bilang mga bayani ng pagpapasya-sa-sarili laban sa
kolonyalismo at laban sa mga lokal na mandarambong na oligarkiya sa
Pilipinas. Muslim, Cordillera, Lumad, mga Kristiyanong magsasaka,
manggagawa at katutubong inaapi ay dapat lamang na magkaisa,
mag-organisa at lumpaban para sa katarungan, soberanya at pagpasiya sa
sarili.

Mabuhay ang pagkakaisa ng Moro, Pambansang Minorya at mga iba’t ibang
sektor ng Pilipinas!

Mabuhay ang Kampuhan ng Pambansang Minorya 2017!

Sept. 10, 2017
Kampuhan ng Pambansang Minorya,
U.P. Diliman, Quezon City

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.