Mar 102013
 

 

 

ANG MGA ARAL NG SEPTEMBER 16

 

 

ni

Prof. Roland G. Simbulan

Co-Convenor, Gathering for Peace


 

Talumpating binigkas sa “Reliving September 16, 1991” (A Reunion Commemorating the 11th Anniversary of the Senate Vote Ousting the U.S. Military Bases) na dinaluhan ng mga ‘Magnificent 12 ‘ Senador na nagbasura sa panukalang tratado sa base noong 1991 at ng mga kinatawan at miyembro ng mga organisasyon pangmasa. Inisponsor ng Bayan Muna, dating Senador Wigberto Tanada, National Union of Students of the Philippines, at University of the Philippines Student Council. Bahay ng Alumni, U.P. Diliman, September 16, 2001, 4-7PM.


Hindi namin malilimutan ang mga araw na iyon. Bilang national chairman ng Nuclear-Free Philippines Coalition(NFPC) noong 1991, tumulong kami sa pagbubuo ng malawak na Anti-Treaty Movement(ATM) lalo na sa Secretariat nito. Nagkaroon ng mga mobilizations noong Sept. 10 at Sept. 16 sa labas ng Senado. Sa loob naman ng Senado, meron din kaming mga tagasubaybay hanggang maapruba ang Senate Resolution 1259 of Non-Concurrence to the Treaty of Friendship, Cooperation and Security. Ang Resolusyong ito ang nagbigay-daan sa Senate Foreign Relations Committee Report No. 1422 na nagrekomenda sa Senate plenary na ibasura ang panukalang tratado para sa pagpapatuloy ng mga base militar ng Estados Unidos dito sa Pilipinas.

Subalit walang saysay ang tagumpay noong Sept. 16, 1991, kung di tayo matuto sa mga aral nito. Noong bisperas ng pagpapatalsik ng base militar sa Pilipinas noong araw na iyon, nakausap ko ang isa sa mga haligi ng nasyonalismo sa ating bansa, ang historian na si Renato Constantino, at pinuntahan ko siya upang humingi ng payo mula sa kanyang matalas na perspektiba. Sabi niya, matagal na siyang nag-aalala sa pagkakahati-hati ng kilusang progresibo mula pa noong 1960s. Pero kung magagawa ng mga puwersa ng progresibo ang pagkaisahin ang kanilang hanay, kasama ang iba pang mga progresibong organisasyon at sektor, naniniwala si Constantino na tiyak na magtatagumpay tayo sa ating makabayang adhikain.

Aniya , ang kaaway natin ay ginagawa ang lahat ng paraan upang hatiin tayo at isa-isang durugin. Kaya ang unang aral ay ang walang humpay na pagkakaisa—kahit na taktikal na pagkakaisa—ng lahat ng progresibo at anti-imperyalistang puwersa.

Sa panahon ngayon, sa harap ng napipintong giyera at pakikialam ng Estados Unidos sa Iraq kung saan ay ginagamit na galamay ang Pilipinas na muli na namang tinatambakan ng mga puwersang Amerikano, at sa harap ng paghihigpit laban sa mga puwersang progresibo na binabansagang mga “terorista,” kinakailangang magkaisa muli ang lahat ng mga puwersang anti-imperyalista sa Pilipinas. Kung ang mga magkatunggaling mga puwersa ng Red Army ni Mao Ze Dong at Kumintang ni Chiang Kai Shek ay nakuhang magkaisa laban sa pananakop ng Hapon sa Tsina noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig, tayo pa kaya na matagal nang nagsama sa mga pinakamatinding panahon ng diktaduryang US-Marcos?

Kailangan nating pagtulungang iangat ang ating sambayanan na inaapoy ng lagnat upang isalba ito mula sa mga dambuhalang puwersa ng globalisasyon at dayuhang interbensyon.

Ang pangalawang aral na dapat nating matutunan mula sa tagumpay ng Sept. 16 ay ang pangangailangang maunawaan nang lubos kung paano gamitin ang mga institusyon (tulad ng Senado) at mga prosesong legal upang itulak ang adhikain at interes ng mamamayan. Hindi lahat ng nasa gubyerno ay hawak sa ilong ng mga dayuhan at lokal na kaaway ng bayan.

At ang pangatlong aral ay ang paghahanda ng bagong henerasyon ng mga kabataan para sa marami pang mga pagsubok sa ating adhikaing makabayan.

Ang tunay na pundasyon at haligi ng 12 magigiting na senador noong Sept. 16, 1991 ay ang malawak at nagkakaisang hanay ng kilusang progresibo sa labas ng Senado. Sa dakong huli, ang kapangyarihan ng mamamayan ang siyang nagtapos sa pananatili ng mga labi ng ating kolonyal na katayuan at simbulo ng Cold War sa Pilipinas.

Muli , ang walang humpay na pagkakaisa ng mga progresibo at mamamayan ang siyang susi ng ating tagumpay.

 

16 Setyembre 2002

 

The date posted here is due to our website rebuild, it does not reflect the original date this article was posted. This article was originally posted in Yonip in 2002

 

 

mdocbanner

To view more articles in this category click on the Image

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.