Feb 232014
 

ni
Roland G. Simbulan

Mahal ko ang babaing
Nakikibaka para sa kapwa-babae
Upang tubusin sila sa pang-aapi
At pangkasariang di-pagkakapantay.

Mahal ko ang babaing
Lumalaban upang bigyang-kapangyarihan
Ang mga anakpawis
Na nagbubungkal ng lupa
At nagpapatakbo ng pabrika.

Mahal ko ang babaing
Ang paninindigan ay
Tulad ng apoy sa kanyang puso
May rubdob at sikdo sa buhay.

Ah, mahal ko ang babaing
Hindi lang magiging ordinaryong ina
Kundi Ina
Ng binubuo nating Kinabukasan.

 

poetrybanner

To view more poems in this category click on the Image.

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.