Mar 142013
 

*ANG ATING BAGONG  PANATANG MAKABAYAN*
 
 Sinulat ni Bienvenido Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining
 
 Sabay-sabay na binigkas ng mga rallyista sa *Truthfest*,
 Baywalk, Roxas
 Blvd., Augusto 22, 2008.

 
 *Iniibig ko ang Filipinas,*
 
 *Aking lupang sinilangan,*
 
 *Bayang matagal nang nililinlang*
 
 *Ng makasariling mga opisyal,*
 
 *Kinukupkop ako at iminumulat ngayon*
 
 *Na mahalin ang totoo*
 
 *At itakwil ang pinunong sinungaling.*
 
 *Dahil mahal ko ang Filipinas,*
 
 *Susuriin ko ang mga panukala*
 
 *Ng mapagsamantalang politiko,*
 
 *Tutuparin ko ang mga tungkulin*
 
 *Ng mamamayang makabayan,*
 
 *Nagsusuri, nagdarasal at kumikilos*
 
 *Upang magtagumpay ang katotohanan.*
 
 *Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap*
 
 *Sa malayang Filipinas.*

 

The date posted here is due to our website rebuild, it does not reflect the original date this article was posted. This article was originally posted in Yonip in Oct 2nd 2008

 

 

mdocbanner

To view more articles in this category click on the Image

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.