Mar 172013
 

Alliance of Concerned Teachers (ACT) Philippines, Inc.

 

Balikan ang Aral ng Kasaysayan!

Giyera ng U.S. sa Iraq, Tutulan!

 

Nakasalalay ang ating kinabukasan sa kasalukuyang paninindigan. May aral ang ating nakaraan na hindi dapat kalimutan.

Ang bawat guro ay may responsibilidad na alamin at ibahagi ang aral na ito para mahubog ang kaisipan ng kabataan at masang Pilipino tungo sa pambansa, siyentipiko at makamasang tunguhin.

Ang napipintong giyera ng bansang Amerika laban sa Iraq ay pagpapatuloy lamang ng pandaigdigang agresyon sa mga bansang inakusahang sumusuporta sa terorismo. Dinala ng Amerika ang digmaan sa Afghanistan noong 2002, ngayon ay sa Iraq at sa susunod naman ay sa Iran at North Korea. Ilang bansa pa kaya ang magiging biktima ng puwersang militar ng imperyalismong US?

 

Kung babalikan ang kasaysayan ng pakikidigma ng Amerika, malinaw ang napakahabang listahan ng panghihimasok para lamang protektahan ang pampulitika at pang-ekonomyang interes nito. Batay sa mga pag-aaral, malinaw ang adyenda ng Amerika sa napipintong giyera sa Iraq — ang pagkontrol sa industriya ng langis sa Gitnang Silangan at lalong pagpapalawak ng puwersang militar nito sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Tunay na ang teroristang atake sa Amerika noong Setyembre 11, 2001 ay isa lang oportunidad para isagawa ang matagal nang binabalak na ito.

 

Hindi tuloy nakakagulat ang patuloy na paglawak ng mga tumututol sa giyera ng agresyon sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Ang mga pumapanig sa bansang Amerika ay malamang na hindi pa alam ang konteksto ng mga pangyayari o direktang makikinabang mula sa mga Amerikano kapalit ng suportang ibibigay sa huli.

 

Tinatayang may 1.6 milyong migranteng Pilipino na nasa Gitnang Silangan. Bukod sa banta sa kanilang buhay, ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas ay apektado rin ng pagbawas o tuluyang pagkawala ng kanilang regular na padalang dolyar. Dahil sa napipintong giyera, mas lalong tataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, na magsisilbing batayan na naman ng mga kompanya ng langis sa ating bansa para muling magtaas ng presyo. Kaakibat nito ang pagtaas din sa pamasahe at presyo ng mga batayang produkto at serbisyo. Dahil sa isang imperyalistang giyera, lalong maghihirap ang naghihirap na nating mamamayan!

 

Si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay tahasan nang papet ng bansang Amerika. Ang kanyang suporta sa giyera ng agresyon ay dapat suriin sa konteksto ng pagpapatuloy ng kulturang kolonyal, pyudal at elitista. Hindi hiwalay ang suporta ng administrasyong Arroyo sa pang ekonomyang suportang inaasahan mula sa Amerika sa anyo ng pamumuhunan, ayuda at utang.

 

 

 

Panahon na para ilantad at labanan ang nangyayaring giyera ng agresyon ng Amerika at ang batayan ng suporta ng administrasyong Arroyo. Para sa mga guro, panahon na para muling igiit sa mga mag-aaral at sa sambayanan ang kasaysayan ng ating bansa sa pagkilos para sa pagbabago.

 

 

 

Ang kasalukuyan ay pagpapatuloy lamang ng opresyon ng nakaraan. Ang agresyon ay dapat nang wakasan!

 

 

 

 

 

Ang lahat ay inaanyayahang dumalo sa isang porum tungkol sa Giyera ng Amerika sa Iraq sa Pebrero 12, alas-dos ng hapon, sa opisina ng Manila Public School Teachers Association (MPSTA) at sa mobilisasyon sa Plaza Miranda sa Pebrero 14, alas-dose ng tanghali.

 

 

Danilo Araña Arao

Assistant Professor

Department of Journalism, College of Mass Communication, Plaridel Hall

University of the Philippines (UP), Diliman, Q.C. 1101

Telephone (632) 920-6852 or 920-5301 to 99 loc. 4486 | Fax (632) 926-3465

Email danilo.arao@up.edu.ph

Website http://www.geocities.com/dannyarao

 

 

 

The date posted here is due to our website rebuild, it does not reflect the original date this article was posted. This article was originally posted in Yonip in 2003

 

 

o2wbanner

To view more articles in this category click on the Image

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.